Primeur in Nederland “Gescheiden inzameling prullenbakken”

Primeur in Nederland “Gescheiden inzameling prullenbakken”

 Inmiddels is het onderzoek afgerond en het rapport beschikbaar. deze is te downloaden via gemeente schoon:

http://www.gemeenteschoon.nl/kennisbank/instrumenten/6846-rapport-evaluatie-pilot-gescheiden-afvalbakken-openbare-ruimte-huizen-weesp

 

Thuis vinden we het apart weggooien van glas, papier, gft en tegenwoordig ook plastic heel gewoon. Terwijl we dit op straat nog steeds in dezelfde afvalbak gooien. Gemeente Schoon onderzoekt samen met de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi en Vechtstreek (GAD) en de gemeenten Huizen en Weesp of scheiden van plastic, papier en restafval op straat ook zin heeft. Op 24 juli onthulden de wethouders Milieu Petra van Hartskamp-de Jong en Jean van der Hoeven de gescheiden afvalbakken in de genoemde gemeenten.

 

25 juli 2012 Dichtbij.nl- afvalscheiden via nieuwe kleurige prullenbakken

25 juli 2012 Dichtbij.nl - Ook op straat afval scheiden in Huizen

25 juli 2012 Gooi en Eemlander- Gescheiden afval via prullenbak

25 juli 2012- Afvalonline - Startschot voor proef gescheiden inzameling op straat

 

print