Officiele start gescheiden inzameling op straat

Officiele start gescheiden inzameling op straat

Type actie:
actie

Gemeente:
Weesp, Huizen

Locatie:


Startdatum:
26-07-2012

Einddatum:
31-12-9999

Website:
Ik doe mee!

Startschot voor proef gescheiden inzameling op straat

Gemeente Schoon onderzoekt samen met de GAD en de gemeenten Huizen en Weesp of scheiden van plastic, papier en restafval op straat ook zin heeft.

Milieuwethouders Petra van Hartskamp-de Jong en Jean van der Hoeven hebben de nieuwe gescheiden afvalbakken in Huizen en Weesp dinsdag feestelijk onthuld. Met de proef willen Gemeente Schoon en de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi- en Vechtstreek (GAD) onderzoeken of mensen het afval ook op straat scheiden als die mogelijkheid er is, wat de kwaliteit is van het ingezamelde afval en of de straten schoner worden door de nieuwe afvalbakken.

Locaties

De initiatiefnemers hebben een aantal locaties aangewezen voor de pilot: “Er komen gescheiden bakken in de winkelgebieden, op het Huizerstrand en bij scholen. Er is daar eerst een nulmeting gedaan, zodat er straks vergelekenkan worden of het daadwerkelijk schoner is geworden.” Beide gemeenten werken met een eigen stijl afvalbakken en gaven hun leveranciers opdracht een nieuwe bak te ontwerpen voor de drie afvalstromen. In Weesp is dat Koninklijke Bammens, in Huizen Grijsen.

De twee gemeenten blijven de locaties tot en met december monitoren. Ook zullen ze het winkelpubliek en scholieren bevragen over hun ideeën over afvalscheiding en hoe die veranderen door de nieuwe bakken. Op 10 oktober presenteren de initiatiefnemers tijdens het Zwerfafvalcongres van Gemeente Schoon een tussentijdse rapportage. Slaagt de pilot, dan wordt bekeken of er meer van dit soort bakken in de regio komen.print