Peuken overlast

Peuken overlast

10.000 ton peuken op straat

In Nederland worden naar schatting 10 miljard peuken op straat gegooid per jaar. In gewicht is dat ca. 10.000 ton zwerfafval! Dat zijn zeven peuken per roker per dag. Het grootste deel (80%) wordt opgeveegd door de gemeentelijke reiniging, de overige 20% (2.000 ton peuken) verdwijnt in het milieu. Dat is geen positief resultaat, want peuken bevatten giftige stoffen en zijn moeilijk afbreekbaar.

  • Giftige stoffen: Bij het verbranden van de tabak ontstaan er meer dan 4000 chemische stoffen, waaronder ammonia en arsenicum. Die komen via het filter op straat of in het rioolputje terecht. Sigarettenpeuken zijn 100% chemisch afval.
  • Moeilijk afbreekbaar: Sigarettenpeuken breken erg moeilijk af. Gemiddeld duurt het zo'n vijf jaar(!) voordat de peuken helemaal zijn verdwenen.

 

(G)een probleem?!

Ondanks dat peuken qua aantallen de grootste zwerfafval component vormen, zijn er in verhouding weinig klachten. Reden daarvoor is dat de burgers (soms letterlijk) het probleem niet zien. Peuken behoren tot fijn zwerfafval en vallen daardoor niet op, totdat zij in groter concentraties komen te liggen. Dit is meestal het geval bij horecagelegenheden, kantoorgebouwen én OV locaties. Ook wordt het grotendeels als ‘normaal' ervaren, evenals kauwgum op straat. Het is in het straatbeeld geïntegreerd.

 

Er zijn tal van redenen op te noemen waarom rokers hun peuken op de grond gooien. 

  •  Geen zwerfafval: 20% van de rokers zien peuken niet als zwerfafval. Ook kunnen peuken makkelijk opgeruimd worden in de stad. Daarbij verwaarlozen veel rokers het milieueffect van een peuk.
  • Gewoonte: Weggooien van een peuk is geen onbehoorlijk gedrag volgens veel mensen. Het wordt trouwens ‘door iedereen gedaan'.
  • Gemak: Het laten vallen van peuken en uittrappen is makkelijker en sneller dan deponeren in een asbak. Peuken zijn ook vies en stinken dus die willen mensen niet bewaren.
  • Voorzieningen: Gebrek aan openbare asbakken speciaal voor sigarettenpeuken. Ook zijn rokers onvoldoende op de hoogte van persoonlijke asbakken

 

Er is ook onderzoek gedaan naar wanneer rokers hun gedrag willen veranderen:

  • Voorzieningen: 80% van de rokers geeft aan hun peuken in de afvalbak te deponeren als er geschikte asbakken zijn. Ook toonden ze interesse bij het tonen van persoonlijke asbakken.
  • Communicatie: Meer dan 50% van de rokers zegt dat zij hun gedrag zouden veranderen als ze meer bewust gemaakt worden van het milieueffect van sigarettenpeuken.
  • Handhaving: Sommige rokers geven ook aan dat zij hun gedrag niet veranderen tenzij de wetgeving rond zwerfaval strikt wordt afgedwongen.

 

print