Nieuws

Nieuws

Lees hier leuke nieuwtjes over zwerfafval of over het project!

Den Haag beproeft wegwerpasbak op het strand

(13-8-2014)Sinds deze week loopt op het Haagse strand van Kijkduin een pilot met wegwerpasbakken.

Beachcleaners, tractoren die de stranden schoonmaken, kunnen sigarettenpeuken niet uit het zand filteren. Daardoor blijven er veel peuken op het strand liggen. (lees hier het volledige artikel).

  


 Recordpoging plasticsoupsurfer langs de kust: zwaar maar mooi (wo 13-8-2014, haarlems dagblad)

KATWIJK - Merijn Tinga surft met zijn plasticsoupsurfboard vanaf het Belgische Knokke naar de Duitse kust. Woensdag komt hij langs de kust van Noord-Holland, onder meer langs IJmuiden... (lees hier het volledige artikel)

 


Stranden in het nieuws

https://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=416937875009599&set=pb.119972758039447.-2207520000.1374666788.&type=3&theater

Bergen afval in recreatieparken http://nos.nl/l/532744

 


Milieukrantonline geheel in teken van een Schoner Gooi en Vecht: lees het hier!


LOD in het nieuws:

Zaterdag 9 maart was de regio Gooi en vecht actief tijdens de Landelijke Opschoondag. meer dan honderd vrijwilligers gingen aan de slag in de strijd tegen zwervuil.

Gooi en Eemlander (9 maart): Honderden doen mee met bermschoonmaak

Gooi en Eemlander (9maart) : Vernikkeld en drijfnat verwijderen inwoners honderden kilo's zwerfvuil.

Gooi en Eemlander (9 maart): Ook succes Bermbende in Nederhorst den Berg


GE's bermbende actief tijdes Keep it clean day op 21 september aanstaande.

Bermbende van De Gooi- en Eemlander is gevraagd in actie te komen op de landelijke ’Keep It Clean Day’. Het plan is heel Nederland op één dag - vrijdag 21 september - te ontdoen van zwerfvuil. Lees meer over deze schoonmaak actie.


 Startschot voor proef gescheiden inzameling op straat

Dinsdag 24 juli - Milieuwethouders Petra van Hartskamp-de Jong en Jean van der Hoeven hebben de nieuwe gescheiden afvalbakken in Huizen en Weesp dinsdag feestelijk onthuld. Met de proef willen Gemeente Schoon en de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst Gooi- en Vechtstreek (GAD) onderzoeken of mensen het afval ook op straat scheiden als die mogelijkheid er is, wat de kwaliteit is van het ingezamelde afval en of de straten schoner worden door de nieuwe afvalbakken. Lees hier meer berichten over deze proef.


Primeur  “Gescheiden inzameling prullenbakken”

GAD-20-07-2012
BUSSUM -Gooi krijgt op straat aparte prullenbakken voor plastic, papier en restafval. Thuis vinden we het apart weggooien van glas, papier, gft en tegenwoordig ook plastic heel gewoon. Terwijl we dit op straat nog steeds in dezelfde afvalbak gooien. Lees hier het volledige artikel. 


Behoefte aan prikstokken en hesjes
Gooi en eeemlander- door Redacteur Hilversum - gepubliceerd op 17 maart 2012

BUSSUM - Onder inwoners van de regio bestaat behoefte aan prikstokken en veiligheidshesjes. Ook zitten zij verlegen om houders waarmee zij hun afvalzakken kunnen openhouden.Veel mensen willen dolgaag rondslingerend vuil te lijf gaan, maar zij weten vaak niet hoe zij aan het materiaal kunnen komen. Lees hier het volledige artikel.


 Regionale start Week van Nederland Schoon 2012

Zaterdag 10 maart jl. was het weer zover: de Landelijke Opschoondag. In vele gemeenten in onze regio gingen inwoners en bestuurders aan de slag om zwerfafval op te ruimen. Lees hier het volledige artikel.


 VVD beloont Bermbende met smakelijke taart

Journalist Jaap Timmers werd vrijdag thuis overvallen door een delegatie van de VVD. Ondanks dat hij ziek was heette hij de delegatie van harte welkom en was vereerd met de aandacht voor de Bermbende.
Met Bermbende maakt Timmers met zo’n 250 man de bermen in de regio schoon www.schoongooienvecht.nl. Lees hier het volledige artikel.


Wat vinden inwoners van Gooi en Vechtstreek van zwerfafval?

De negen gemeenten uit de regio, de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst, het Goois Natuurreservaat en Natuurmonumenten werken al tweeënhalf jaar samen in de regionale aanpak om zwerfafval tegen te gaan. Met verscheidene projecten en acties met burgers, scholen en verenigingen proberen zij de hoeveelheid zwerfafval op straat terug te dringen. In het voorjaar van 2011 is er een onderzoek gedaan onder de inwoners van de regio om er achter te komen hoe men over zwerfafval en de aanpak van de organisaties denkt.  Lees hier de opvallendste uitkomsten van dit onderzoek op een rij!


Motie Gooi en Vechtstreek statiegeld en verpakkingsafval met 94% aangenomen!

De portefeuillehouders Milieu van de gemeenten in Gooi en Vechtstreek hebben tijdens het VNG congres van 8 juni een motie ingediend met betrekking tot statiegeld en vergoedingen voor verpakkingenafval. De motie is met ruim 94% aangenomen.  Lees meer..


Uitblinker van het jaar  Fred Visser vierde geworden!

Indruk gemaakt met aanpak zwerfafval en folderdump


Tijdens de ReinigingsDemoDagen medio mei is de uiteindelijke Landelijke Uitblinker uit de bus gekomen. Hoewel Fred niet bij de eerste drie hoorden, werd hij met zijn vierde plaats wel in het zonnetje gezet en heeft hij zeker indruk gemaakt met zijn aanpak van zwerfafval en folderdump in het bijzonder.  Lees meer..


Zwerfafvalbeleid Huizen wordt voortgezet en verder uitgebreid

Het college heeft het zwerfafvalbeleid geëvalueerd. De gemeente Huizen neemt sinds 2005 actief deel aan diverse zwerfafvalprojecten. Het college heeft besloten die deelname te handhaven en de activiteiten zelfs uit te breiden door deel te nemen aan nieuwe landelijke zwerfafvalprojecten via het zogenaamde Focusprogramma: het Actieprogramma Gemeente Schoon. Lees hier het hele persbericht en download het beleidsplan.


Regionale ZAP'per genomineerd als finalist in ZAP awards 2010!

Jaap Timmers, bekend van de actie bermbende waarbij hij lezers van de Gooi en Eemlander opriep om samen met hem zwerfafval te gaan opruimen, zit bij de 15 finalisten van de verkiezing van  de landelijke ZAP awards. Stemmen kan op de website van ZAP awards !


Pratende prullenbak in de regio!   

In de regionale campagne tegen zwerfafval zijn al veel acties en middelen ingezet. De pratende prullenbak is het nieuwste communicatiemiddel. Voorzien van het projectlogo moet hij de aandacht vestigen op de het project zwerfafvalproblematiek.

Lees hier het hele artikel!


Regionale zwerfafvalbijeenkomst

Afgelopen woensdag 29 september vond een bijeenkomst van het regionaal zwerfafvalproject plaats in de Infoschuur van het Goois Natuurreservaat. Deelnemers vanuit de 9 regiogemeenten, de GAD, het Goois Natuurreservaat en Natuurmonumenten, en enkele andere geïnteresseerde waren daarbij aanwezig, en dat waren er  maar liefst 33! Een duidelijk teken dat het thema zwerfafval leeft en belangrijk is!

Lees hier het hele artikel en bekijk de foto's!


Gemeente Huizen wijst scholieren op zwerfafvaloverlast

Scholieren van het Huizermaat en Erfgooierscollege in Huizen ontvangen bij hun boekenpakket een flyer die ze wijst op de zwerfafvaloverlast. Ook worden de scholieren gewezen op de boete van 90 euro die zij riskeren als ze afval op straat gooien.

De aankomende periode wordt er door opsporingsambtenaren van de gemeente extra gecontroleerd in de pauzes, en zo nodig worden er boetes uitgeschreven.

Bekijkhier de flyer!


Kostenonderzoek zwerfafval

Gemeenten zijn jaarlijks bijna € 200 miljoen kwijt aan het opruimen van zwerfafval. Dit is onnodig als het bedrijfsleven meer zou doen tegen zwerfafval, vindt de VNG. Het bedrijfsleven moet zowel de hoeveelheid verpakkingsmateriaal reduceren (potentieel zwerfafval) als meebetalen aan het opruimen van het zwerfafval. Lees hier het hele artikel!


Energieproefjes doen, vlinders in de klas of op natuur-onderzoek in het Stadspark.....

Dinsdagmiddag 7 september organiseert kinderboerderij en NME-Centrum De Warande een NME-inloopmiddag voor leerkrachten van alle basisscholen in Huizen.

Die middag kunnen leerkrachten de materialen en activiteiten uit het programma voor natuur- en milieu-educatie 2010-2011 live komen bekijken. Belangstellende ouders zijn tevens van harte welkom! Voor alle groepen van de basisschool worden activiteiten aangeboden zoals een natuurpad voor de kleuters, een parkonderzoek voor de middenbouw en een leskist over duurzame energie voor de bovenbouw. Vanuit de regionale zwerfafvalcampagne kunnen scholen zich opgeven voor een opruimactie in eigen wijk. Speciaal voor de Huizense basisscholen worden de (les)materialen gratis beschikbaar gesteld.

Aanmelden voor de inloopmiddag wordt op prijs gesteld, in verband met de koekjes, koffie en thee. Stuurt u daarvoor even een e-mail naar info@kibohuizen.nl


 Wethouder van der Want bedankt leerlingen Comenius College voor hun inzet.

 Op 25 juni jl. gingen de brugklassers van het Comenius college de strijd aan tegen zwerfvuil. Dit deden ze door bij het winkelcentrum Kerkelanden, de omgeving van de Kei en in het Corversbos "thuisloos" vuil op te ruimen. Het  Comenius College wil hiermee hun leerlingen bewust maken van het zwerfafvalprobleem en hun omgeving, en daarnaast de gemeente Hilversum een handje helpen.

De Wethouder milieu Eric van der Want van de gemeente Hilversum kwam naar de school om de leerlingen persoonlijk te bedanken voor hun inzet. In de pauze hadden alle leerlingen al een ijsje gekregen dat door de wethouder aangeboden was. De wethouder vroeg de leerlingen wat ze van het opruimen vonden, en benadrukte hoe belangrijk het was om afval in eerste instantie al niet op straat te gooien. Zijn bedankje werd enthousiast ontvangen door de leerlingen en conrector Johan Veenstra.

Lees hier het hele persbericht en bekijk de foto's in het fotoalbum!


Leerlingen op zoek naar zwerfafval - Pilot lesprogramma

Woensdag 19 mei gingen leerlingen van de 1e klassen van de Gooise Praktijkschool aan de Buisweg in Hilversum op onderzoek in hun schoolomgeving.

Wat begon met "ik ben toch geen vuilnisdienst", eindigde met "zwerfafval is écht niet goed voor de natuur, het is best oké om er iets aan te doen". Lees meer..


Maatschappelijke stage zwerfafval van start op 17 mei! 

In het kader van het regionale zwerfafvalproject wordt er in week 20 en week 25 dit jaar een pilot voor een maatschappelijke stage uitgevoerd. De stage heeft de thema's ‘zwerfafval', ‘afvalverwerking & recycling', ‘afval in de openbare ruimte', en ‘van afval naar grondstof'.

Leerlingen van het Goois Lyceum in Bussum gaan voor de stage meelopen bij de Gewestelijke Afvalstoffen Dienst en bij de Gemeente Bussum. Lees meer...


Doe mee met het beste idee!

"Het Beste Idee van Nederland" is al drie jaar een succesvol programma van SBS6. Dit jaar introduceert het programma in samenwerking met de Stichting Nederland Schoon een nieuw onderdeel: Het beste idee tegen zwerfafval!

De titel zegt het al; ze zijn op zoek naar mensen die een oplossing bieden voor een structureel probleem tegen afval. Hierbij hebben zij uw hulp nodig! Heeft u al langer een idee om iets aan zwerfafval te doen? Lees meer...


26 april 2010 Bussum- Gewestgedelegeerde milieu lanceert website!

De gewestgedelegeerde Milieu Jan Heybroek opende de website in het GAD kantoor aan de Hooftlaan in Bussum. Jan Heybroek lanceerdede website op groot scherm en hielp met het opruimen van wat zwerfafval door het afval op de website in een afvalbak te slepen. Naarmate de website schoner werd, werd hij groener. Een goed voorbeeld dus!

Na de lancering van de website werd er buiten, op een stoep voor het GAD hoofdkantoor aan de Hooftlaan, de eerste Greengraffiti van de lanceringcampagne die deze week plaats vindt, gespoten. De wethouder Milieu van de gemeente Bussum Gerard. Boekhof sloot aan bij het gezelschap voor dit onderdeel van de lancering.

Bekijk de foto's in het fotoalbum!


26, 27 en 28 april: Green graffiti in de regio!

Het plaatsen van het projectlogo met de Greengraffiti op verscheidene locaties in de regio moet de inwoners attenderen op de website en op een schoner milieu. De Greengraffiti wordt geplaatst door middel van een sjabloon en een hogedrukspuit die het vuil van de straat spuit. Een leuke extra is dat tijdens deze actie ook nog eens appels aan voorbijgangers werden uitgedeeld. Op de appels zat een sticker met de naam van het project en de website.

De acties hebben op de volgende locaties plaatsgevonden:

Bussum: bij station Naarden bussum en op de Olmenlaan

Weesp: winkelcentrum Hogewey

Huizen: winkelcentrum Oostermeent

Wijdemeren: winkelcentrum Meenthof (Kortenhoef)

Goois Natuurreservaat: groepsverblijf voor veldwerk en natuureducatie 't Laer

Scheidingsstations van de GAD: in Bussum, Huizen, Hilversum (alleen appels uitgedeeld)

Bekijk de foto's in het fotoalbum!


print